Historie divadla ve Znojmě začíná na přelomu 13. a 14. století pašijovými hrami, nejstarší zachovaný doklad (účet za honorář) pochází z 18. února 1548. Světská témata v době humanismu byla po roce 1625 vystřídána epickými díly s biblickými náměty s použitím různých zvukových a pyrotechnických efektů. Za podpory mecenášů se hrávalo nejen v sálech, ale i na ulicích. Dne 12. prosince 1784 byla otevřena stálá scéna. Chudě vybavené a skromně vyzdobené divadlo vzniklo adaptací bývalé kaple sv. Bernarda kláštera klarisek a hrálo skoro denně činohry, opery a operety. V roce 1891 byl provoz divadla vzhledem k jeho neodpovídajícímu stavebnímu stavu přerušen. Proto v květnu 1892 rozhodlo městské zastupitelstvo o stavbě divadla nového.


V roce 1893 bylo k účasti na projektování divadla osloveno několik architektů. Jako nejvhodnější místo pro stavbu byl v dubnu 1898 vybrán pozemek na Salisově náměstí (nyní nám. Republiky). Po doporučení výboru pro stavbu divadla byl nakonec znojemským zastupitelstvem v lednu 1899 vybrán projekt vídeňského architekta Alexandra Grafa. Vlastní stavbou byl pověřen znojemský městský stavební inženýr Adolf Janisch. Již 29. září 1900 bylo za 271 000 korun postavené divadlo slavnostně otevřeno hrou "Dva šťastné dny" od F. Schontana a G. Kadelburga. Stavba z cihel a kamene byla realizována na ploše 734,5 m2 s kapacitou hlediště pro 616 diváků. Na konstrukci stropu hlediště i jeviště byla použita unikátní technologie se sádrovými panely, zavěšenými táhly na kovovou konstrukci střechy. Do budovy s klimatizací a důmyslným systémem větracích šachet byla zavedena pitná a užitková vody, elektrický proud, telefon a také telegraf.

Exteriér divadla s prvky tzv. "německé renesance" se ve zjednodušené formě blížil vzhledu Grafova vídeňského.

Jubilejního divadla, zvláště pak utvářením stupňovitých štítů nad vstupním rizalitem, na bocích věže nad jevištěm a v zastřešení budovy. Interiér byl zařízen ve stylu novobarokním se slavnostní paletou bílé, červené a zlaté barvy. Hlediště s jedním balkonem má podobu amfiteátru s mírně zakřivenými oblouky křesel, čtyři lóže po obou stranách v zajímavé rytmizované skupině s vyzdviženou střední dvojicí. Jevištní portál má bohatou štukovou výzdobu, v jehož vrcholu je umístěn městský znak. Strop je výtvarně rozdělen na dva díly - v části nad sedadly v přízemí se nachází dekorativní malba, zatímco nad sedadly balkonu je umístěna ventilační rozeta s mříží a centrálním lustrem.

Ze tří opon je nejzajímavější ta malovaná,  kterou zhotovili vídeňští dekoratéři F. Schallud a K. Frank. Na oponě vznikla malba v líbivém historizujícím duchu nazvaná "U pramene poezie". Ústředním motivem obrazu je Erató, zosobňující Múzu lyrické a milostné poezie. Malířskou výzdobu má rovněž požární železná opona, která má podobu tkaného goblénu v okrových a červených barvách.

Divadlo prožilo řadu ne zvláště citlivých rekonstrukcí a v roce 1945 bylo částečně vybombardováno. Celkovou rekonstrukci divadla, zahájilo Město Znojmo v roce 1992. Po generální rekonstrukci jeviště, byla provedena nová elektro a vodoinstalace, částečně bylo obnoveno horkovzdušné vytápění. Po rekonstrukci fasády a střechy přišla na řadu úprava interiéru – renovace štukové výzdoby, zlacení hlediště a foyerů a další. Důležitým stavebním zásahem byla výměna podlahy v přízemí a na balkoně, úprava podlah jeviště, proscénia, orchestřiště a odkládacích prostor u jeviště. Téměř za 32 milionů korun bylo divadlo zmodernizováno a současně mu byl vrácen původní noblesní ráz městského vkusu konce 19. století.

V den stého výročí, 29. září 2000, bylo Městské divadlo opět slavnostně otevřeno představením Blodkovy opery "V studni".

V dnešní době má Městské divadlo Znojmo kapacitu 278 sedících diváků, provoz zajišťuje Znojemská Beseda.

 

51573043 2623675787648655 1229488719816294400 n

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720