#mastozadax

  Dej si kávu a větrník a máš Znojmo zadax   Epidemii máme konečně z krku a je načase zase žít. Chceme pomoct rozproudit znojemské...

Kariéra

  Jsi kreativní, baví tě pracovat se sociálními sítěmi a chceš být součástí týmu Znojemské Besedy? Do marketingového oddělní hledáme parťáka,...

Navštivte novou výstavu

Na Den detí 1. června se otvírá Galerie Na Slepičím trhu ve Znojmě, a to výstavou ZÁHADY HLAVOLAMŮ. Určená je pro všechny bez rozdílu věku, kteří...

Provozy ZB opět v provozu

Od 25. května se nám po dvouměsíční pauze otevřely všechny provozy ve správě Znojemské Besedy. Při návštěvě našich provozů prosím dodržujte tato...

Znojemské listy

Aktuální vydání Znojemských listů si můžete stáhnout ZDE.

Přípravy na ZHV 2020 pokračují

Milí příznivci Znojemského historického vinobraní , konec předprodeje vstupenek za nejpříznivější cenu je za námi, a tak bychom Vám chtěli předat...

#znojmochutna

Nechte se unést chutěmi, které vám Znojmo nabízí. Nejsou to jen víno, pivo a okurky, jež ho činí známým a dodávají mu na své jedinečnosti. Znojmo je...

Mimořádné opatření

V Městském divadle ve Znojmě jsou zrušena všechna představení, která se měla odehrát do konce června 2020. Momentálně řešíme náhradní termíny....

 

 

 

 

 

Znojemská Beseda je příspěvkovou organizací Města Znojma, která v oblasti kulturní a  společenské, zabezpečuje místní kulturní a společenské akce, z nichž nejvýznamnější jsou Znojemské historické vinobraní, Pivní slavnosti Znojemské kulturní léto, Znojemský advent a další.

Znojemská Beseda zároveň provozuje Městské divadlo Znojmo a provádí výpůjční službu divadelních kostýmů. Spolupracuje s dalšími subjekty činnými v oblasti kultury a vzdělávání a podporuje jejich činnost. Zajišťuje vydávání a distribuci Znojemských listů.

V oblasti turistického ruchu poskytuje Znojemská Beseda informační služby obyvatelům města a turistům, zajišťuje propagaci Města Znojma, poskytuje průvodcovskou činnost a zprostředkovatelské služby. V rámci této činnosti provozuje Turistická informační centra na Obrokové ulici 10 a na Jižní přístupové cestě. Dále provozuje prohlídky města a hradebního opevnění, radniční věž, Expozici pivovarnictví a Znojemské podzemí.

 

Výroční zprávy Znojemské Besedy


 

Historie

Beseda Znojemská je historický pojem, který vznikl roku 1870 a je spojen se jménem českého buditele a notáře Jana Vlka. Byl to první český spolek  ve městě Znojmě a jeho posláním bylo vytvořit protiváhu německému živlu, podporovat českou řeč a českou kulturu. Byl kolébkou národního uvědomění na jihozápadní moravské hranici. Od svého založení byla Beseda střediskem, z něhož se později odlučovaly jednotlivé složky, mezi nimiž byl v roce 1882 také například Sokol.

Stanovy Besedy Znojemské z roku 1870 ukazují, jaké široké poslání měla. Citace.: "Účelem besedy této jest vzdělávání se čtením knih a časopisů, zábava předčítáním, deklamováním hudbou, tancem, dovolenými hrami, hraním divadelních kusů, jakož i uspořádáním společných výletů na venek a do jiných míst a účastněním se na veřejných slavnostech, dále povznášeti a rozšiřovati vědomosti obchodnické, průmyslové a hospodářské, rokovati o záležitostech týkajících se obchodu, průmyslu a hospodářství, přednášky o těchto záležitostech členy i hostmi konané a podávati dle usnesení návrhy neb petice ohledně těchto záležitostí na místa příslušná."
Beseda Znojemská jako jediná národní instituce na Znojemsku podporovala vznik dalších spolků a korporací; v prvé řadě peněžního ústavu, pak školské Matice a podobně. Od prvé chvíle svého vzniku Beseda Znojemská organizovala divadlo, pořádala koncerty, zábavy a každoročně uváděla několik divadelních premiér.

Na tuto bohatou historickou tradici navazuje dnešní Znojemská Beseda jako kulturní a společenská organizace, jejímž posláním je uspokojovat zájmy a potřeby obyvatel v oblasti kulturního a společenského života, vzdělávání a v dalších oblastech.

Znojemská Beseda vznikla na základě dohody statutárních zástupců Okresního úřadu ve Znojmě a Města Znojma, a to sloučením dvou kulturních organizací - Městské osvětové besedy a Okresního kulturního střediska ve Znojmě. Stala se příspěvkovou organizací, která hospodaří s vlastním i svěřeným majetkem a s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem, kterým se stalo Město Znojmo.
Cílem Znojemské Besedy je zachovat všechny významné a hodnotné kulturní a společenské akce ve městě. Významné postavení však mají i místní  spolky sdružení a kroužky. Znojemská Beseda poskytuje svůj potenciál hlavně k tomu, aby se kulturní život ve městě udržel na vysoké úrovni, a aby s ním byli obyvatelé spokojeni. 

 


 

Logo

 


 

 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 sb.

Níže najdete otázky a odpovědi v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Dotaz adresovaný dne 9. 2. 2019 na Znojemskou Besedu:

Dotaz adresovaný dne 21. 9. 2019 na Znojemskou Besedu:

Dotaz adresovaný dne 17. 9. 2019 na Znojemskou Besedu:

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720