Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

7. 4. 2020

j

Bude většinou jasno až skoro jasno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Obsah

 

Návštěvní řád Znojemského podzemí


 

a) Otevírací doba

říjen – duben:                      pondělí-sobota                    10.00 – 17.00  h  

                                            neděle                                 13.00 – 16.00 h

květen - červen, září:          denně                                   9.00 – 17.00  h

červenec - srpen:                denně                                   9.00 -  18.00  h   

  

Doby zahájení jednotlivých prohlídek jsou zveřejněny u pokladny.

Polední přestávka pokladny:  12.30 – 13.15 h

 

Poslední prohlídka:  vždy 1 hodinu před uzavírací dobou

     

Doba trvání prohlídky:  cca 60 minut. Vzhledem k délce a charakteru prohlídky nevhodné pro děti do 5 let!!!

   

 

b) Rezervace prohlídek

Rezervaci prohlídek pro skupiny zajišťuje pokladna podzemí na tel./fax: +420 515 221 342 nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese: podzemí@znojemskabeseda.cz. Rezervace musí být vyzvednuta nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky, poté bez náhrady propadá.

 

 

c) Organizace prohlídek

Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), kterou se prokáže při vstupu do prohlídkové trasy objektu. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné  požádání ji znovu předložit. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu.

Zakoupené vstupenky se neberou zpět!!!

Ceník vstupného je vyvěšen u pokladny. Pro uplatnění nároku na slevu je nutno předkládat odpovídající doklady. Lze uplatnit pouze jeden druh slevy.

 

Počet osob na prohlídku

U pokladny je nutno nahlásit celkový počet osob, i neplatící děti do 6 let.

- Prohlídka se koná pouze za doprovodu průvodce ve skupinách o minimálním počtu 2 návštěvníků-dospělých osob. Maximální počet u klasické trasy je 30 osob, v případě předem objednaných ucelených skupin maximálně 40 osob.

Počet osob v jednotlivých skupinách určuje pokladní příp. průvodci s ohledem na aktuální provozní možnosti objektu a bezpečnostní hlediska.  

 

 

d) Výklad

-Výklad je prováděn průvodci v českém jazyce.

- Cizojazyčný výklad je zajišťován audioprůvodci v jazyce německém, anglickém, polském, ruském a italském, popřípadě v tištěné podobě. Zájemce o cizojazyčný výklad se nahlásí na pokladně, audioprůvodce mu vydá pokladní nebo průvodce 5 minut před zahájením prohlídky. Nevyžádá-li si návštěvník audioprůvodce bezprostředně před zahájením prohlídky, v průběhu prohlídky mu již nebude moci být dodatečně vydán. Po skončení prohlídky je návštěvník povinen vrátit audioprůvodce nebo text s výkladem průvodci.

- Pokud se jedná o ucelenou skupinu s požadavkem na cizojazyčný výklad, výklad je realizován audioprůvodcem s reproduktorem, kterým je vybaven průvodce. 

Pokud  k ucelené skupině s cizojazyčným výkladem bude přiřazen návštěvník hovořící česky, obdrží audioprůvodce s výkladem v českém jazyce.

Není dovoleno individuálním návštěvníkům resp. jeho doprovodu ústní tlumočení.  Tlumočení výkladu průvodce z českého jazyka je dovoleno pouze uceleným skupinám po předchozí domluvě.

Cizojazyčný výklad v německém, anglickém, ruském, polském a italském jazyce je možno zajistit jeho stažením na „chytrý“ telefon. Bližší informace o této aplikaci získáte u  pokladny.   

 

 

e) Ochranný oděv

Na klasickou trasu není nutný zvláštní ochranný oděv, pevná obuv je však podmínkou!  Rovněž je  nutno vzít na vědomí,  že teplota v podzemí se pohybuje celoročně kolem 12 -13 °C.

 

Důležité upozornění:

Vzhledem k charakteru prostředí, ve kterém jsou realizovány prohlídky,  je nutno počítat s možným znečištěním či poškozením oděvu. Provozovatel neodpovídá za znečištění příp. poškození oděvu návštěvníků!!!

 

 

f) Organizační a bezpečnostní  pokyny

- Z důvodů snížené viditelnosti, míst se sníženým stropem, úzkých průchodů, množství schodů a nerovného povrchu se nedoporučuje  z provozních důvodů  vstup osobám s vážnými poruchami pohybového ústrojí a zraku. Vstup lze umožnit pouze s dostačujícím individuálním doprovodem zajišťujícím plynulost provozu podzemí po dohodě s personálem pokladny. Upozorňujeme, že prohlídka objektu není vhodná pro osoby trpící klaustrofóbii. Upozorňujeme, že z konstrukčních důvodu je ztížen zásah záchranných složek.

 - Děti ve věku do 15 let mají povolen přístup jen v doprovodu osob starších 18 let. Vzhledem k délce a charakteru prohlídky je nevhodný vstup pro děti do 5 let.

-  Osobám důvodně podezřelých z požití alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek  je přístup do objektu zakázán.

-  Psům a jiným domácím zvířatům není vstup dovolen.

- Návštěvníky podzemí upozorňujeme na sníženou viditelnost, místa se sníženým stropem, nerovný povrch, schody, úzké průchody a značný teplotní rozdíl mezi venkovní  teplotou a teplotou v podzemích prostorách, která je v průměru 12-13°C.

- Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů průvodce a pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a zajištění plynulosti návštěvnického provozu, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

 

JE ZAKÁZÁNO

- opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny,

- rušit hlukem výklad průvodce nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku (hudbou, zpěvem, hlasitým šeptáním, křikem, pláčem, nepovoleným tlumočením, používáním  přehrávačů, mobilními telefony, a jinými hlasitými projevy a podobnou činností),

- jíst a pít,

- kouřit v prostorách celého objektu, vztahuje se i na elektronickou cigaretu

- manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu,

- jakkoliv manipulovat se zabezpečovacími, větracími, osvětlovacími, monitorovacími , kontrolními a informačními zařízeními ve všech prostorách podzemí,

- jakékoliv znečišťování prostor podzemních chodeb,

- jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, zejména dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po  stěnách nebo jinak objekt poškozovat

 

  • Na klasické prohlídkové trase v případě výpadku elektrického proudu vyvede z podzemí průvodce návštěvníky nejkratší cestou. Cesta z podzemí v případě nouze je signalizována  nouzovým osvětlením a svítilnou průvodce.
  • Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
  • Přání, pochvaly, připomínky a stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně u pokladny. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na provozovatele zařízení.
  • Jakákoliv změna z technických, provozních a bezpečnostních důvodů  je vyhrazena!!!
  • Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 2. 2014 a je platný do odvolání.

                                                      

 

Adrenalinové trasy   


 

Adrenalinové trasy znojemského podzemí jsou rozděleny do 3 tras, dle náročnosti.

 

Trasa 1 modrá –  obtížnost: nízká, doba trvání cca 1 h 15 minut, povolen vstup v maximálním počtu 10 návštěvníků + 1 průvodce v jedné skupině. Vstup dětem do 12 let není povolen,  vstup pro dítě od 12 do 15  let  vzhledem k náročnosti trasy pouze  v doprovodu  rodiče nebo zákonného zástupce, vstup pro mladistvé  od 15 do 18 let  pouze v doprovodu dospělé osoby.

Trasa 2 červená – obtížnost: středně náročná, doba trvání cca 1 h 30 minut,  povolen vstup v maximálním počtu 8 návštěvníků + 1 průvodce v jedné skupině. Vstup dětem do 15 let není povolen, vstup pro mladistvé  od 15 do 18 let  pouze v doprovodu dospělé osoby.

Trasa 3 černá – obtížnost: vysoce  náročná,  doba trvání cca 2 h 30 minut, povolen vstup v maximálním počtu 5 návštěvníků + 1 průvodce v jedné skupině. Vstup dětem do 15 let není povolen, (vstup pro mladistvé  od 15 do 18 let  pouze v doprovodu dospělé osoby).

Minimální počet účastníků na každou prohlídku jsou 3 osoby.

 

Rezervace prohlídek

Rezervaci  adrenalinových tras lze provést  na webových stránkách podzemí, tj. www.tajemne-podzemi.cz nebo přímo na rezervačním portálu www.podzemiznojmo.cz nejpozději  2 h před zahájením prohlídky.

Rezervaci adrenalinových tras lze provést i telefonicky na pokladně podzemí tel.: +420 515 221 342.  Rezervaci je nutno vyzvednout nejpozději 15 minut před započetím prohlídky, poté rezervace bez náhrady propadá.

 

Organizace prohlídek

- Zájemci o prohlídku adrenalinových tras absolvují za dohledu průvodce průchod zkušebním  rámem prostorové připravenosti návštěvníka umístěným na dvoře vstupního místa na trasy. Teprve až na základě výsledku tohoto testu  si může zájemce zakoupit vstupenku. Pokud test nebude úspěšný, nebude mu umožněn vstup.

- Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou se prokáže průvodci.

Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné  požádání ji znovu předložit. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky se neberou zpět!!!  Ceník vstupného je vyvěšen u pokladny.

 

Výklad

Výklad je prováděn průvodci v českém jazyce. Cizojazyčný výklad je možný pouze v AJ, a to pouze pro předem objednané ucelené skupiny anglicky hovořících návštěvníků. U smíšených skupin je výklad realizován v ČJ, ostatní cizojazyční návštěvníci obdrží  text v AJ.

 

Ochranný oděv

Každý návštěvník po zakoupení vstupenky dostane od provozovatele  k zapůjčení:

                       1 ks ochranné přilby

                       1 ks čelové svítilny s uchycením na přilbu

                       1 pár vysokých gumových holínek

                       1 ks svrchního pláště

                       1 ks jednorázové vložky do ochranné přilby

 

Bez uvedené výstroje nebude návštěvník vpuštěn do prohlídkových tras!

-       Vlastní ponožky do ochranné obuvi jsou však nezbytnou podmínkou!!!! Případně si je může návštěvník zakoupit v pokladně podzemí.

-       Vzhledem k charakteru prostředí, ve kterém jsou realizovány prohlídky,  je nutno počítat s možným znečištěním či poškozením oděvu, zejména jeho spodní části (kalhoty).  Provozovatel neodpovídá za znečištění příp. poškození oděvu návštěvníků!!!

-       Dále upozorňujeme, že se návštěvníci budou pohybovat i v prostorách s výskytem atmosférické vody (průsaková dešťová a podzemní) do výšky cca 30 cm  (kolísá dle ročního období) a je zde možnost prochladnutí. Při vyšším stavu vody v chodbách je riziko zatečení do gumové obuvi, takže upozorňujeme na možnost prochladnutí. Pro návštěvníky doporučujeme mít k dispozici náhradní ponožky. Je možnost  je zakoupit v pokladně podzemí.

 

-   Upozorňujeme, že teplota v podzemí se pohybuje celoročně kolem 12 -13 st.

 

Organizační a bezpečnostní  pokyny k pohybu návštěvníků v podzemí

- Z důvodů snížené viditelnosti, míst se sníženým stropem, úzkých průchodů a průlezů do jiných výškových úrovní, kluzkého povrchu, rizika uklouznutí na kovových žebřících není z provozních důvodů  dovolen   vstup osobám s vážnými poruchami pohybového ústrojí a zraku, případně jinými zdravotními omezeními. Zvláště upozorňujeme, že prohlídka objektu není vhodná pro osoby trpící klaustrofóbii. Dále upozorňujeme, že z konstrukčních důvodu je ztížen zásah záchranných složek.

Zájemce o prohlídku by měl zvážit tato rizika vzhledem ke svým aktuálním fyzickým a psychickým možnostem.

-       Průvodce skupiny je povinen zběžně ověřit každého návštěvníka, zda je schopen absolvovat celou zakoupenou trasu. V případě podezření může průvodce daného návštěvníka vyloučit ze skupiny ještě před vstupem do podzemí.

 

-       Upozorňujeme, že podzemní prostory  na žádné trase nejsou vybaveny sociálním zařízením.

-       Nedoporučuje se brát na prohlídku trasy cenné předměty – např. mobily, hodinky, šperky, neboť vzhledem              k náročnosti tras je nebezpečí jejich ztráty a poškození. Návštěvníci mají možnost uložení těchto předmětů      v uzamykatelných skříňkách v šatně.

Je zakázáno

-     se samovolně vzdalovat od skupiny či chodit jinam, než určí průvodce.kouřit v prostorách celého objektu, vztahuje         se i na elektronickou cigaretu a  manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu,

-    zúčastnit se prohlídky osobám důvodně podezřelých z požití alkoholických nápojů     

      a omamných a psychotropních látek, rovněž tak psům a jiným domácím zvířatům

-     jakkoliv manipulovat se zabezpečovacími, větracími, osvětlovacími,  

      monitorovacími, kontrolními a informačními zařízeními ve všech prostorách  

      podzemí

-     jakkoliv znečišťovat prostory podzemních chodeb

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů průvodce a pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a zajištění plynulosti návštěvnického provozu se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

-       Průvodce je povinen informovat návštěvníky dané trasy o únikových východech včetně žebříků a nouzových telefonů.

Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

 

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně u pokladny. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na provozovatele zařízení.

 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 25. 9. 2013 a je platný do odvolání.

                                                                  

 

 

 

Infocentrum Evropská unie Kudy z nudy Vranovsko
Jihomoravský kraj Znojmo ROP Jihovýchod Vinařský fond Všeobecná zdravotní pojišťovna Regionální noviny Znojemsko 5 + 2 Znojemský týden Znojemské listy Znojmo žije