Sál Učebna
Příspěvkové organizace města Znojma 3.000,-        1.500,-
Akce nekomerčního charakteru (neziskové organizace, zájmové spolky) 5.000,- 2.500,-
Akce komerčního charakteru          7.000,- 3.500,-

 

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720