Znojemská Beseda je příspěvkovou organizací Města Znojma, která v oblasti kulturní a  společenské, zabezpečuje místní kulturní a společenské akce, z nichž nejvýznamnější jsou Znojemské historické vinobraní, Pivní slavnosti Znojemské kulturní léto, Znojemský advent a další.

Znojemská Beseda zároveň provozuje Městské divadlo Znojmo a provádí výpůjční službu divadelních kostýmů. Spolupracuje s dalšími subjekty činnými v oblasti kultury a vzdělávání a podporuje jejich činnost. Zajišťuje vydávání a distribuci Znojemských listů.

V oblasti turistického ruchu poskytuje Znojemská Beseda informační služby obyvatelům města a turistům, zajišťuje propagaci Města Znojma, poskytuje průvodcovskou činnost a zprostředkovatelské služby. V rámci této činnosti provozuje Turistická informační centra na Obrokové ulici 10 a na Jižní přístupové cestě. Dále provozuje prohlídky města a hradebního opevnění, radniční věž, Expozici pivovarnictví a Znojemské podzemí.

 


 

Vároční zprávy Znojemské Besedy

• Výroční zpráva 2014

• Výroční zpráva 2015

• Výroční zpráva 2016

• Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

 


 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 sb.

Dotaz adresovaný dne 9. 2. 2020 na Znojemskou Besedu:

DOTAZ 

ODPOVĚĎ

 

Dotaz adresovaný dne 21. 1. 2020 na Znojemskou Besedu:

DOTAZ 

ODPOVĚĎ

 

Dotaz adresovaný dne 17. 9. 2019 na Znojemskou Besedu:

DOTAZ 

ODPOVĚĎ

 

 

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720