Otevírací doba

celoročně denně: 9.00 – 17.00 hod  

polední pauza: od 12:00 do 12:45

poslední prohlídka: v 16:00   

 

Prohlídky

Komentovaná prohlídka s průvodcem

Návštěvník absolvuje prohlídku za doprovodu průvodce, který podá odborný výklad o objektu.

 • Obvykle v 16.00  
 • Doba trvání prohlídky: cca 40 minut

 

Volná prohlídka bez výkladu průvodce

Návštěvník absolvuje prohlídku sám, výklad si může přečíst z dodaného textového materiálu.

 • Obvykle po celou otevírací dobu do 16:00
 • Doba trvání prohlídky: cca 20 minut

 

Z důvodu možných objednávek skupin je změna vyhrazena, informujte se přímo na pokladně nebo tel. +420 734 767 286

 

Počet osob na prohlídku

 • U pokladny je nutné nahlásit celkový počet osob včetně neplatících dětí do 6 let.
 • Prohlídka s průvodcem se koná při minimálním počtu 2 platících návštěvníků. 
 • Maximální počet na prohlídku je 25 osob. 

 

 Výklad

 • Výklad je prováděn průvodci v českém jazyce.
 • Cizojazyčný výklad je zajišťován tištěnými texty v anglickém a německém jazyce.

 

Prodej a rezervace vstupenek

 • Prodej vstupenek probíhá na pokladně Expozice pivovarnictví.

 • Rezervaci prohlídek pro skupiny je možné zařídit na pokladně, telefonicky (+420 734 767 286) či na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 • Ceník vstupného je vyvěšen u pokladny.

 • Pro uplatnění nároku na slevu je nutné předložit odpovídající doklady a lze uplatnit pouze jeden druh slevy.

 

Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), kterou se prokáže při vstupu do prohlídkové trasy objektu. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji znovu předložit. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu.

Zakoupené vstupenky zpět nepřijímáme.

 

Organizační a bezpečnostní pokyny

 • Fotografování je dovoleno v celém areálu.

 • Objekt bohužel není bezbariérový, osobám s poruchami pohybového ústrojí lze tedy umožnit prohlídku pouze s individuálním doprovodem, prosíme o konzultaci možností s naším personálem. 

 • Děti do 15 let mají přístup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

 • Zvířatům není vstup povolen.

 • Expozice uvnitř kotle je vhodná pro max. 13 osob, točité schodiště do jeho interiéru je jednosměrné.

 • Je zakázáno manipulovat s vystavenými předměty a exponáty (kromě dětského koutku).

 • Je zakázáno vstupovat do expozice pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.

 • Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu.

 

Upozornění na zvýšená rizika při prohlídce expozice 

 • riziko úderu do hlavy před schodištěm do suterénu a v prostoru hrací plochy pro děti,
 • riziko pádu při naklánění se přes zábradlí a do kotlů,
 • riziko propadnutí osob u celoskleněné okenní stěny,
 • riziko propadu osob na koncích výstupového schodiště,
 • riziko pádu dětí do kotle při naklánění se dovnitř,
 • riziko úrazu při manipulaci s pojízdnými uzavíratelnými dvířky kotle.

 

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů průvodce. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu, zajištění plynulosti návštěvnického provozu a dodržení kvality prohlídky bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

 

Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

Přání, pochvaly, připomínky a stížnosti mohou návštěvníci uplatnit u provozovatele expozice.

Jakákoliv změna v provozu z technických, organizačních a bezpečnostních důvodů je vyhrazena.

 

 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2023 a je platný do odvolání.

                               

 

Mgr. František Koudela                                             ve Znojmě dne 1. 5. 2023

ředitel  Znojemské Besedy

 

 

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720